Hållbarhet

HP vill vinna hållbarhetsracet

År 2030 vill HP vara det mest hållbara och rättvisa teknikföretaget. Och enligt IDC:s årliga hållbarhetsrapport, står sig bolaget väl mot andra i branschen. De får höga betyg i allt från hållbarhetsledarskap till cirkulär...
Alla har vi ett ansvar - HP Now

Vi alla har ett ansvar över miljön – så här bidrar vi på HP

Ynnesten att jobba på HP innebär inte bara att jag får utveckla produkter och digitala tjänster som hjälper människor världen över, utan också möjligheten att träffa otroligt många inspirerande människor. Inspirerande är särskilt ett bra...
IT-Upphandling HP

Så kan IT-branschen bli bättre på hållbar IT-upphandling

IT-upphandling omsätter miljardbelopp, och det finns en önskan hos såväl upphandlare som leverantörer att förbättra dem ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det går trögt – trots att både kunskapen och viljan finns. Ladda ned: Sustainability Purchasing...

Kriget mot plast och hur företags sociala ansvarstagande kan bidra

2018 blev den globala användningen av plast och dess inverkan på miljön ett ledande diskussionsämne. Vi tillverkar nästan 300 miljoner ton plast varje år, och hälften är för engångsbruk. Plastpåsar, varav 500 miljarder förbrukas per år i...
Hållbar utveckling HP

Trenderna för hållbar utveckling hos företag

Hållbar utveckling och teknologi är trender som är bra för affärerna – och för planeten. Läs om utvecklingen av hållbarhet för skrivare Det kan vara lockande att se hållbarhet bara som det senaste modeordet i affärsvärlden,...

Därför är HPs arbete inte avslutat efter försäljningen

Systemet HP Planet Partners tar gammal skrivarutrustning och ger den nytt liv genom ett slutet återanvändningsprogram. Det fungerar så här: LÄS MER: I huvudet på en hackare Plast är hållbart och tåligt och har blivit...

Hållbarhetstrender – Mer hållbara förbrukningsvaror för skrivare

Hållbarhetstrender för skrivare har genomgått en imponerande utveckling sedan 1980-talet, men förbättringarna av förbrukningsvarorna som hör till har varit minst lika betydande. Det kan se ut som om de centrala teknikerna för utskrifter i företag inte...
Koldioxidavtryck kulram

Så mäter du ditt koldioxidavtryck med HP Carbon Footprint Calculator

Koldioxidavtryck är ett begrepp som många pratar och det finns många koldioxidavtryckskalkylatorer att välja mellan, men den från HP är en av de bästa när det gäller att optimera ditt företags elanvändning in i...

Rethinking Sustainability

Nå både era verksamhets- och hållbarhetsmål. Miljöansvar och lönsamhet för verksamheten behöver inte utesluta varandra. Din organisation kan leva upp till båda kraven. Det gäller bara att hitta rätt lösning. HP hjälper dig att göra mer...

Du har mer datakraft i fickan än vad NASA hade när de skickade första...

Det händer verkligen så otroligt mycket omkring oss. Alla nya möjligheter kräver nya sätt att leva på. Det sägs att under de närmaste 15 åren kommer fler förändringar att ske än vad det hittills skett i hela...