Hållbarhet

Svensk natur skog

Så minskar ni en dators miljöpåverkan

Datorer och annan IT-utrustning påverkar klimatet i allt från produktionsledet till konsumtionsledet. Men det finns flera sätt att öka en dators livslängd och därmed minska dess påverkan. Ett är att köpa dator som tjänst...