Industri

Tillverkningsindustrin i frontlinjen för den fjärde industriella revolutionen

Vi är i inledningen av en fjärde industriell revolution. Det här påverkar hela samhället på olika sätt, men centrum av den här revolutionen är tillverkningsindustrin och fem distinkta tekniker. För att genomföra...