Industri

Tillverkningsindustrin i frontlinjen för den fjärde industriella revolutionen

Vi är i inledningen av en fjärde industriell revolution. Det här påverkar hela samhället på olika sätt, men centrum av den här revolutionen är tillverkningsindustrin och fem distinkta tekniker. För att genomföra förändringarna som...