Fyra sätt som ny teknik kan hjälpa tillverkare att förbättra verksamhetens effektivitet.

Tillverkare är beroende av pålitlig utrustning för att möta kundernas krav, tillverka produkter effektivt och lönsamt samt leverera dem i tid. Äldre, fristående skrivare kan dock påverka drifteffektiviteten och orsaka kostsamma flaskhalsar och nertid.

För att hjälpa tillverkare att upprätthålla säkra och smidiga arbetsflöden erbjuder HPs A3-portfölj med multifunktionsskrivare (MFP) toppresultat inom säkerhet, produktivitet och färg i hög kvalitet till en konkurrenskraftig låg kostnad.1

  • Säkerhet
  • Produktivitet
  • Högkvalitetsfärg

Ta bort flaskhalsar i tillverkningen, säkerställ minimala avbrott och undvik förseningar som sänker produktiviteten och äventyrar tidsplanerna.

Strömlinjeforma arbetsflöden med snabba, pålitliga utskrifter. 55% av företagsledare säger att tekniktillgänglighet eller upptider är deras viktigaste mättal för den operativa prestandan.

HPs A3-portfölj gör att företag kan:

• Minimera avbrott och säkerställa att projekten fortgår med färre servicesamtal och utbytesdelar.3

• Kapar tiden för att få dokument till fabriksgolvet med utskriftshastigheter som är upp till 50 % snabbare än konkurrenterna.3

Driver på effektiviteten genom hela produktionsanläggningar med färgdokument som gör design och scheman lätta att förstå, vilket förbättrar kommunikationen och noggrannheten.3

HP PageWide och LaserJet MFP i färg skapar utskrifter som:3

  • Minimerar risken att behöva göra om jobbet
  • Underlättar spårning av ändringar mellan olika dokumentversioner
  • Ger klarhet för schemalagda revisioner
  • Minskar bläckkostnaderna med HP högkapacitetspatroner 

Förtydligar kommunikationen mellan fabriker med livfull färg. Prioriteringar för teknikinvestering.

Tillverkare söker utrustning som kan göra det möjligt för dem att:

• Öka produktiviteten
• Snabbt svara på beställningar och förfrågningar från kunder 
• Samarbeta bättre med kunder

Skydda känslig tillverkningsinformation. 88% av produktionschefer säger att deras företag har upplevt en cyberattack under de senaste 12 månaderna som resulterade i stöld eller förlust av företagsinformation.4

Skydda värdefull patentskyddad produktdesign och produktionsdetaljer med världens säkraste skrivare.5

HPs A3-skrivare och MFPer erbjuder säkerhet som:

  • Automatiskt övervakar hot
  • Upptäcker intrång
  • Validerar verksam programvara

Sparar produktionsresurser och energi.

Tillverkning svarar för 22 % av koldioxidutsläppen i USA och 12 % globalt.6,7

Bidra till branschövergången till hållbarhet genom att investera i HP A ENERGY STAR©-certifierade enheter som:8,9

• Använder mindre elektricitet
• Kapar kostnaden för energi och förbrukningsvaror
• Minskar koldioxidutsläppen och miljöpåverkan från utskrifter med upp till 55 %

Källor

1. Påståendet om lägsta pris per färgsida gäller för enheter som inte säljs på kontrakt: jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av färgbläck-/laser-multifunktionsskrivare i klassen (3 000 $- 7 499 $ och 2 820 € – 7 049 €) och färgbläck-/lasersingelfunktionsskrivare (1 500 $- 2 819 $) i januari/februari 2017, marknadsandel som rapporterats av IDC från och med fjärde kvartalet 2016. Kostnad per sida rapporterad av en rapport från gap Intelligent om priser och kampanjer i januari/februari 2017: jämförelser av enheter/leveranser som inte säljs på kontrakt baseras på publicerade specifikationer för tillverkarens högkapacitetspatroner, inklusive förbrukningsvaror för lång livslängd och sidresultat. Genomsnittligt HP-resultat baseras på ISO/IEC 24711 och kontinuerliga utskrifter med standardinställningar. Faktiska resultat kan variera baserat på innehållet på utskrifterna och andra faktorer.

Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupliesandhp.com/go/PageWideClaims.

2. Society for Information Management, “IT Trends Study” 2018.

3. Påståendet om färre servicedelar är baserat på en HP-analys av ledande A3-färglaserskrivare och MFP:er i februari 2018; beräkningar använder offentligt tillgängliga och/eller publicerade betygsatta betyg på tillverkaren av förbrukningsvaror med lång livslängd och antar 600 000 utskrivna sidor (med 60 % svart/40 % färg). Läs mer på hp.com/go/pagewideclaims

4. Marc Hauschild, “Manufacturing CEOs feeling vulnerable to cyber security risks,” The Manufacturer, mars 2018, https://themaufacturer.com/articles/manufacturing-ceos-feeling-vulnerable-to-cyber-security-risk/

5. Baserat på HPs genomgång 2018 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i klassen. Besökt: hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims. 

6. U.S Environmental Protection Agency, “Sources of Greenhouse Gas Emissions’, 11 april 2018.

7. World Resources Institute, Climate Analysis Indicators Tool, Center for Climate and Energy Solutions, 2017.

8. Energieffektivitetsjämförelsen baseras på TEC-data som rapporterats på energystar.gov i februari 2018. Data har normaliserats för att bestämma energieffektiviteten hos klassens färglaserskrivare och MFP:er med utskriftshastigheter mellan 20-80 sid/min i februari 2018. Med förbehåll för enhetens inställningar. Verkligt resultat kan variera.

9. Besparing av koldioxidekvivalent (C02-e) vid den genomsnittliga användningen av att skriva ut 10 000 sidor med en HP PageWide Pro 552dw jämfört med likvärdiga HP LaserJet-skrivare. Granskning av likvärdiga livscykelbedömningsmodeller på uppdrag av HP och uppdaterade av thinkstep (tidigare PE International) för bläckstråleskrivare (2018) OCH LaserJet (2018) -utskrift. Specifika resultat lämnas av International LCA-experter. c06409197, augusti 2019