Att tvingas jobba hemifrån är för många en kännbar konsekvens. Men arbetslivet förändras mycket mer än så och de indirekta konsekvenserna för samhället i stort är många. En ny rapport beskriver hur samhället, företag och individer påverkas.

Coronapandemin påverkar de flesta aspekter av våra liv, så som sjukvård, ekonomi, utbildning, resor och konsumtion, och har tvingat företag över hela världen att ställa om sina verksamheter från en dag till en annan.

De som kan arbetar hemifrån, vilket är en stor utmaning för företagens organisation och infrastruktur. De anställda måste ha funktionsdugliga hemmakontor, anpassa sig till digitala möten och samarbeten, samt till nya dagsscheman, ofta med inslag av andra familjemedlemmar som också tvingas vara hemma på dagarna.

Många försökte komma tillbaka till kontoret

Många återvände till kontoren, åtminstone på deltid, men nya utbrott av smittspridning ledde till att företagsledare funderar på om distansarbetet ska permanentas. Eller åtminstone om hybridmodeller med en blandning av distansarbete och tid på kontoren är framtidens sätt att arbeta.

HPs rapport The Future of Work beskriver de viktiga trenderna som påverkar hur vi kommer att arbeta i framtiden, även efter att pandemin har klingat av. Den tar främst upp fyra viktiga områden:

  • Kontor var som helst.
  • Hur distansarbete påverkar anställda och arbetsgivare.
  • Möjligheter och utmaningar för distansarbetare.
  • Digitaliseringen av den virtuella arbetsplatsen.

Konsekvenser sjunker in

Det finns gott om konsekvenser av pandemin som är lätta att förstå. Utmärkande för dem är att det handlar om väldigt direkt påverkan. Akuta problem har lösts med snabba, och ofta omvälvande, åtgärder. Nu börjar bilden klarna även kring skeenden som uppstår som indirekta konsekvenser av pandemin. Det handlar ofta om påverkan på våra liv i stort, inte bara på hur vi jobbar.

Ett sådant exempel är hur förändringen av arbetslivet påverkar vårt boende. En undersökning gjord av Zillow and Harris i USA visar att 46 procent av de amerikanska hemmen har ett extra sovrum som kan användas som hemmakontor. Andelen sjunker med tiotals procentenheter i tätbefolkade storstäder som New York, San Francisco och Los Angeles.

Undersökningen visar att en tredjedel av amerikanerna kan tänka sig att flytta för att kunna få dedikerade hemmakontor och större hem i största allmänhet, med flera rum. Den här utvecklingen har redan tagit fart. 15 procent av anställda i teknikbranscher i San Francisco-området har flyttat sedan pandemin bröt ut. Det finns möjligheter till att vi ser samma mönster även i Sverige. 

Påverkar allt

Amerikaner kan vara mer benägna att flytta än svenskar, men det finns all anledning att tro att vi kommer att få se en liknande utveckling även i Sverige gällande boende. Det skulle kunna betyda ett lyft för mindre städer och för landsorten, liksom för förorter kring storstäderna.

På sikt innebär det att bostadsmarknaden påverkas, och till slut troligtvis även ekonomin och samhället i stort. Vilket skulle leda till stora förändringar för allt från utbildningsväsende och sjukvård, till var fysiska butiker etableras. 

Det här är bara ett av många resonemang om hur samhället, företag och individer påverkas som HPs rapport The Future of Work lyfter. 

Läs The Future of Work-rapporten: