Nå både era verksamhets- och hållbarhetsmål. Miljöansvar och lönsamhet för verksamheten behöver inte utesluta varandra. Din organisation kan leva upp till båda kraven. Det gäller bara att hitta rätt lösning.

HP hjälper dig att göra mer när du använder mindre. Vi erbjuder ett komplett sortiment av energieffektiva skrivare och pappersprodukter med återvunnet innehåll och fiber som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar. Vi arbetar ständigt för att minska mängden material som används i våra produkter. Vi vill minska resursförbrukningen och utveckla material som har mindre miljöpåverkan.

HP Managed Print Services (MPS) erbjuder kompletta tjänster och lösningar för att förändra er utskriftsmiljö. Ni kan leva upp till miljömålen på ett bättre sätt och även minska era drifts- och IT-kostnader med så mycket som 30 %.

Vår övergripande och skalbara uppsättning av MPS-lösningar omfattar:

  • Bedömningstjänster. Hitta dolda kostnader och identifiera möjliga förbättringar.
  • Finansiella tjänster och inköpstjänster. Få hjälp med att på ett säkert och hållbart sätt planera och anskaffa utrustning och ta utrustning ur drift.
  • Övergångs- och implementeringstjänster. Bygg er nya utskriftsmiljö.
  • Hanterings- och supporttjänster. Förbättra avkastningen på investeringen genom fortlöpande övervakning och support.
  • Dokument- och arbetsflödestjänster. Få bättre affärsresultat genom att förlita er på beprövade tekniker, lösningar och tjänster.