Redan för sex år sedan började man på HP diskutera hur det hybrida arbetssättet var framtiden. Medhållet då var inte särskilt stort, men i och med pandemin förändrades detta raskt. Trenden kring aktivitetsbaserade kontor fanns redan innan pandemin, dock inte med hemmakontoret som en variabel. Nu när restriktionerna hävs lyfter HP frågan om hur framtidens kontor kommer se ut och de utmaningar arbetsgivare nu måste möta.

– Jag är övertygad om att det hybrida arbetssättet är här för att stanna. Många har insett att hemmajobb ökar produktiviteten, men också att stora tidsbesparingar kan göras när man slipper åka in till kontoret. För att en arbetsgivare ska vara attraktiv på marknaden i dag tror jag att man måste erbjuda möjligheten att jobba på distans, säger Jenny Gustavsson, Produktchef Desktop & Display på HP Sverige. 

Att planera kontoret efter det hybrida arbetssättet 

I och med det hybrida arbetet har kontoret omdefinierats, och som företag måste man bestämma vilken betydelse det ska ha. Behöver man ha samma stora yta och fasta platser, och vilken teknik måste finnas på plats? 

– Kontoret kommer för många bli en social och kreativ mötesplats, medan hemmet blir en produktiv arbetsplats. Det här innebär att man kan behöva en annan typ av utrustning och företag kan behöva se över sin strategi för inköp, säger Jenny Gustavsson och fortsätter: 

– Jag tror inte att man längre accepterar att en IT-ansvarig köper samma periferiutrustning till alla, utan att en användargrupp fått prova och gett sin bedömning av produkterna. Detta gäller både för de delade platserna på kontoret och tillbehör i hemmet där kamera, mikrofon och högtalare blir viktigare.

På kontoret krävs i stället utrustning för digitalisering av mötesrum när fysiska möten och arbetsplatser troligtvis fortsatt är färre än innan pandemin. Vikten av enkelhet för användaren måste prioriteras samtidigt som hantering av utrustningen skall kunna ske enkelt och smidigt. Rapportering av ej fungerande rum är oftast ett stort problem, speciellt om IT inte finns i lokalerna, därför ska mötesrummen bara fungera. 

– Glöm inte heller att addera flera små fokusrum i lokalerna gärna med möjlighet till videosamtal. I och med att man blivit van vid att ha det helt tyst och fokuserat på hemmaplan kan distraktionerna bli större när man plötsligt är tillbaka på kontoret. Men självklart behövs även större sociala ytor där man kan få den sociala biten som vi människor behöver, fortsätter Jenny Gustavsson. 

Vilken lösning passar ditt kontor bäst? HP hjälper dig

HP och bolagets partners har dagligen kontakt med sina kunder. Som leverantör av IT-utrustning för kontor har de en insikt i vad som funkar bra och mindre bra för olika verksamheter. Deras bärbara datorer med inbyggd kamera och mikrofon har kommit till stor nytta i hemmajobbet, men även tillhörande utrustning som skärmar och tangentbord. Även deras inbyggda säkerhetssystem är en stor fördel i och med ökade cyberattacker. 

På det gemensamma kontoret är deras produkter som lätt kan torkas av med desinfektionsservetter ett bra alternativ när man inte längre har en bestämd plats utan kopplar sig till valfri skärm. 

– Risken när man nu kan återgå till kontoret är att företag tar förhastade beslut som inte är hållbara i längden, därför kan vi tillsammans med våra partners erbjuda stöd för att komma fram till den lösning som passar dess lokal och verksamhet bäst, avslutar Jenny Gustavsson. 

Om HP

HP skapar innovativa lösningar för att förenkla och förbättra för alla, överallt. Produktportföljen består av hårdvara och programvara inom en mängd produktområden som skrivare, datorer, skärmar och 3D-skrivare.