Systemet HP Planet Partners tar gammal skrivarutrustning och ger den nytt liv genom ett slutet återanvändningsprogram. Det fungerar så här:

Plast är hållbart och tåligt och har blivit en oumbärlig del av våra liv. Eftersom det är formbart och kostnadseffektivt har det blivit en central resurs – men plastprodukter är en belastning på miljön. Plast kan ligga på soptippar i hundratals år innan det bryts ner. Vi tillverkar nästan 300 miljoner ton plast varje år – mer än vi alls kan återanvända (1). Det finns ingen enkel lösning på plastproblemet. Enskilda medborgare, myndigheter och företag har alla sin roll att spela när det gäller återanvändning, men det måste baseras på ett varaktigt engagemang för miljön.

Långsiktigt socialt ansvar

HP är ett av de företag som har valt ett långsiktigt förhållningssätt till sitt sociala ansvar som företag. IT-företagets strävan att lämna efter sig ett hållbart arv har varit påtaglig i mer än 30 år. HP började marknadsföra renoverad utrustning 1981 och började med återvinning 1987 (2), redan innan HP slog fast sitt gröna engagemang 1991 genom att grunda Planet Partners. Det programmet innebär att alla använda bläckpatroner och tonerkassetter från HP och tonerkassetter från Samsung kan returneras gratis för återvinning. HP ser till att returnerade produkter återvinns på rätt sätt i avancerade anläggningar. Inga kassetter eller patroner blir någonsin återfyllda, sålda på nytt eller skickade till soptippen.

LÄS MER: En billig skrivare kan stå ditt företag dyrt

Programmet Planet Partners finns i 50 länder och territorier över hela världen och är öppet för alla – från användare med hemmakontor och små firmor till storföretag. Mindre företag kan lämna använda kassetter i uppsamlingslådor, medan större företag kan anmäla sig på nätet till en hämtningstjänst som klarar upp till 2 000 av HPs bläckpatroner och 300 av HPs tonerkassetter i en hämtning.

Återvunna tonerkassetter

Plasten i bläckpatroner är vanligtvis gjorda av glasarmerad polyetylentereftalat (PET). Det är utvecklat för att vara hållbart och långlivat, men nackdelen är att det görs av nytillverkade material från naturen. Men HP tillverkar PET av begagnad konsumentplast för bläckpatronerna och blandar återvunnen plast, från till exempel plastflaskor och klädhängare, med nytillverkad stöttålig polystyren vid tillverkning av nya tonerkassetter. De uppfyller samma användningskrav som PET-patroner, men utan att vara samma belastning på naturens resurser. Allt detta ingår i HPs ”slutna cykel”, som har lett till att mer än 80 procent av Original HP-bläckpatronerna och 100 procent av Original HP-tonerkassetterna innehåller återanvänt material (3).

LÄS MER: Rethinking sustainability

Fram till nu har HP tillverkat tre miljarder nya patroner med 682 miljoner återvunna HP-patroner, 3,3 miljarder återvunna plastflaskor och 50 miljoner klädhängare som råvaror (4). Faktum är att om man lade alla de patroner och kassetter från HP som har återvunnits genom Planet Partners kant i kant runt ekvatorn skulle de räcka två varv runt jordklotet (5).  Programmet har haft en påtaglig och gynnsam inverkan på miljön. Under ett år har användningen av återvunnen plats i stället för nytillverkad plast lett till en minskning av patronernas koldioxidavtryck med 33 procent, en minskning på 54 procent av förbrukningen av fossila bränslen och att vattenförbrukningen har minskat med 39 procent (6).

Minskat miljöavtryck

Friends Life, en brittiskt finansbolag, är ett exempel på företag som har haft fördel av Planet Partners. Gruppens användning av patroner av låg kvalitet ledde till skrivaravbrott och ineffektiv resursanvändning. Därför ville Friends Life ha en lösning med driftssäkra utskrifter och minskat miljöavtryck. Sedan gruppen anslöt sig till Planet Partners har utskrifterna blivit pålitligare och gruppen har kunnat uppfylla sina miljömål. Friends Life använder numera HP Original Supplies för alla pappersrelaterade behov (7).
– Vårt beslut att enbart använda HP Original Supplies är ett viktigt steg i vårt tillbehörsförsörjningsprogram, som är utformat som ett led i företagets engagemang för miljön, säger Dawn Dew, avtalsansvarig på Friends Life.
– Om man jämför med renoverade tonerkassetter är HPs produkter mer tillförlitliga, de håller längre och ställer till mycket färre problem.

LÄS MER: Hur mycket makt kan en hackare få i din kommun

Varje bit av IT-hårdvaran kommer förr eller senare att nu slutet på sin livscykel. Att bli av med den på ett säkert och ansvarsfullt sätt behöver inte bli besvärligt. HPs Planet Partners-program gör att företag kan vara förvissade om att utrangerad utrustning återvinns på ett ansvarsfullt sätt, och att inga privata data kommer på avvägar. HPs inställning till livscykelförlängning för produkter har fått betyg från Greenpeace (8), och Tech Republic rankade 2018 HP som världens näst grönaste IT-företag (9). När detta skrivs har HP återvunnit nästan 500 000 ton skrivarpatroner och hårdvara. Att satsa på HP innebär att också satsa på miljön – genom Planet Partners har HP och dess kunder utformat en kraftfull plan för hur behovet av hållbarhet ska mötas för framtiden.

Upptäck mer om HP:s Planet Partners-program här

(1) The Facts are Overwhelming, Plastic Oceans, current: https://plasticoceans.org/the-facts/
(2) Consumer recycling program in India, pressmeddelande från HP, juni 2009: http://www8.hp.com/in/en/hp-news/press-release.html?id=39283 – .W-mghy2cY8Y
(3) 80% av Original HP-bläckpatroner består av 45—70% återvunnet material. 100 % av Original HP-tonerkassetter består av 5–38% återanvänt material från konsument- eller industrimarknaden. Tonerbehållare är inte inräknade. Lista finns på https://store.hp.com/SwedenStore/Merch/Offer.aspx?p=faq-recycling
(4) Pressmeddelande, juni 2016: http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2267648#.W-mhvy2cY8Y
(5) Baserat på att tre miljarder 15-tums skrivarpatroner skulle sträcka sig 40 089 kilometer.
(6) Gäller rPET och återvunna polypropylenpatroner som tillverkats 2017 och därefter. Baserat på en livscykelutvärdering som gjordes 2018 av Four Elements Consulting på beställning av HP. Studien ställde miljöavtrycket av användning av polyetylentereftalat (PET) mot miljöavtrycket av användning av återvunnen PET och avtrycket av användning av polypropylen och återvunnen polypropylen för tillverkning av nya Original Ink-patroner. Mer detaljer på http://www.hp.com/go/recyledplasticsLCA
(7) Partner with HP for the environment, HP-broschyr från maj 2015: https://h30248.www3.hp.com/recycle/ereturns/pdfs/brochure/planet_partners_brochureen.pdf
(8) Guide to Greener Electronics 2017, oktober 2017: https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/
(9) The five greenest tech companies in 2018, Tech Republic, april 2018: https://www.techrepublic.com/article/the-5-greenest-tech-companies-in-2018/