År 2030 vill HP vara det mest hållbara och rättvisa teknikföretaget. Och enligt IDC:s årliga hållbarhetsrapport, står sig bolaget väl mot andra i branschen. De får höga betyg i allt från hållbarhetsledarskap till cirkulär ekonomi.

Efterfrågan på hållbara och rättvist tillverkade produkter har ökat förväntningarna på IT-företagen. Att kunna tillhandahålla hållbara produkter och att tydligt kunna visa hur man arbetar med hållbarhet på alla nivåer i organisationen är nu allt viktigare för bolag som vill stå sig i framtiden.

Höga ambitioner

HP har satt upp höga ambitioner och mål. I sin rapport Sustainable Impact Report sätter företaget målet att de ska 2030 vara världens mest jämlika och hållbara techbolag, och tio år senare 2040, vara koldioxidneutrala genom hela kedjan. 

Planen är att arbeta mot en cirkulär ekonomi utan koldioxidutsläpp genom en rad åtgärder. Till exempel genom att få bort avfall ur produktionen, öka produkters livslängd, fasa ut koldioxidutsläppen i sina försörjningskedjor samt satsa på 100 procent förnybar energi. Tanken är också att as-a-service-tjänster ska hjälpa till att minska behovet av att äga fysisk utrustning. 

LÄS MER: Vi alla har ett ansvar över miljön – så här bidrar vi på HP

Några av de konkreta mål man satt upp för 2030 är att uppnå 75 procent cirkularitet i produkter och förpackningar, och att minska koldioxidutsläppen i sina värdekedjor med 50 procent. Fem år tidigare, 2025, ska HP endast använda 100 procent förnybar energi i sin egen verksamhet.

Ledande inom miljömässig transparens

HPs väg mot att bli ett hållbart företag får stöd även från utomstående aktörer.

2020 placerades de för sjunde gången på organisationen CDP:s A-lista över företag som är ledande inom transparens och handling när det kommer till hållbarhet.

LÄS MER: Så kan IT-branschen bli bättre på hållbar IT-upphandling

Parallellt visar research- och dataföretaget IDC i sin Sustainability index vendor profile-rapport att i en jämförelse med 29 andra bolag är HP långt över medel på nästan alla områden som rör miljömässig och social hållbarhet. Till exempel ger de HP 9 av 10 för sitt ledarskap inom hållbarhet för en hållbarhetsstrategi som länge funnits med i företagets värderingar och för att de låter en tredje part utvärdera deras hållbarhetsrapporter. Även inom kategorin cirkulär ekonomi får de höga 9 av 10 i betyg, vilket är mycket högre än branschgenomsnittet på fem. Det är tack vare saker som ambitionen att öka produkternas livscykel genom att de ska kunna repareras, återanvändas och återvinnas, och att man utökat utbudet av produkter som säljs som tjänster.  

Minska digitala ojämlikheter

I HPs målbild ingår också att minska den digitala ojämlikheten världen över. Det hamnade i fokus under pandemin när digitaliseringen accelererade och det stod klart att alltför många inte har tillgång till digitala verktyg och kunskap. 

IDC påpekar att IT-industrin överlag måste göra betydligt mer för att bryta de destruktiva miljömässiga, sociala och hälsotrender som finns i dagens samhälle, och att företag som insisterar på att behålla status quo och inte har en ambition att förbättra sig kommer att tappa marknadsandelar.