Koldioxidavtryck är ett begrepp som många pratar och det finns många koldioxidavtryckskalkylatorer att välja mellan, men den från HP är en av de bästa när det gäller att optimera ditt företags elanvändning in i minsta detalj.

Koldioxidavtryck är ett begrepp som många pratar om. Hållbarhet är ett av de viktigaste begreppen som har introducerats de senaste årtiondena. Även om gröna frågor hade diskuterats långt tidigare började hållbarhet inte bli ett vanligt begrepp förrän på 1990-talet, och på storföretagens dagordning är det nyare än så. Men nu är det nästan överst på listan, och det är särskilt viktigt när det gäller inköp och underhåll av en företagets datorer. Som tur är har HP ett verktyg, rättare sagt två besläktade verktyg, som kan hjälpa ditt företag att ta sitt ansvar i denna hållbarhetens tidsålder.

Mycket av diskussionerna rör sig numera runt begreppet ”koldioxidavtryck”. Det omfattar alla potentiella utsläpp av växthusgaser som användning av en anordning orsakar och summerar dem som motsvarande mängd koldioxid. I själva verket kan det röra sig om andra gaser, som metan och kväveoxid, men enligt standarden uttrycks måttet i termer av den mängd koldioxid som skulle orsaka samma nivå av global uppvärmning.

Ödsla inte tid på dåliga kalkylatorer

Att göra en rättvisande kalkyl av koldioxidutrustning för IT-utrustning kan vara problematiskt, eftersom den går på elektricitet i stället för att förbränna fossila bränslen som motorfordon. Det finns många kalkylatorer på nätet som gör anspråk på att räkna ut detta åt dig, men de flesta räknar på ett så ospecifikt sätt att du inte får veta något som du inte redan visste – att det är en bra idé att minska ditt koldioxidavtryck. De är inte värda att ödsla tid på. Det är här som HPs verktyg är annorlunda.

LÄS MER: Utvecklingen av mer hållbara förbrukningsvaror för skrivare

HP har tagit miljöfrågor på allvar sedan slutet av 1960-talet, och har en historia av innovationer som konsekvent främjar hållbarhet. HP Carbon Footprint Calculator är det senaste resultatet av detta fokus på miljö, för HP vill att alla företag ska ta hållbarhetsfrågor på största allvar. Verktyget är mycket enkelt att använda och fullmatat med kunskaper om många slags IT-relaterad utrustning. Det ger dig övergripande fakta och siffror, men det hjälper dig också att förstå vilka variabler som påverkar ditt företags koldioxidavtryck och ger dig kunskap du behöver för att sänka ditt företags nivåer.

Koldioxidavtryck – många aspekter att ta med

Det finns emellertid många variabler att ta med i beräkningen av kostnaderna dag för dag för din IT-utrustning och dess koldioxidavtryck. Vanligtvis, men det beror på vilket elhandelsbolag du anlitar, är det en varierande blandning av källor. Det ger en utsläppsfaktor för växthusgaser som kan uttryckas i termer av koldioxidekvivalent (CO2-e) per kilowattimme. Du kan med ledning av det utgå från den typiska årliga elförbrukningen för att beräkna koldioxidavtrycket per år. Det är där som HP Carbon Footprint Calculator kommer in. Det är ett behändigt webbaserat verktyg som är uppdelat i två spår. Det ena är avsett för stationära datorer, bärbara datorer och annan utrustning för slutanvändare. Den andra är avsedd för skrivare. Här är en översikt av vad de kan erbjuda.

LÄS MER: En billig skrivare kan stå ditt företag dyrt

Vi ska nu titta på vad HP Carbon Footprint Calculator kan visa dig om företagets slutanvändarutrustning. För stationära och bärbara datorer för konsumenter kan du ställa in antal timmar per vecka, baserad på den faktiskt användningen, hur ofta systemet stängs av, hur många timmar systemet används och hur länge du avser att behålla det.

Du kan då se hur mycket systemet kommer att kosta i elektricitet, men också koldioxidavtrycket – med och utan HPs Power Management Technology påslaget. För att ge dig en handfast insikt i vad detta innebär uttrycks koldioxidavtrycket också som hur långt du skulle behöva köra en vanlig personbil för att åstadkomma motsvarande påverkan av den globala uppvärmningen.

Om du väljer IT-utrustning för företagsbruk kan du jämföra två produkter med varandra, men du kan också ta fram siffror som gäller upp till 10 000 enheter. Liksom när det gäller konsumentprodukter kan du se kostnaden för el, koldioxidavtryck och motsvarande färdsträcka för en typisk personbil.

Koldioxidavtryck på skrivare med detaljerad

Skrivardelen av HP Carbon Footprint Calculator av verktyget är mer detaljerad än delen för persondatorer. Med den kan du analysera kostnad och avtryck för enstaka skrivare och hela skrivarparker, men du kan också jämföra HP-produkter med konkurrenternas produkter – medan delen för persondatorer bara jämför HP-produkter med varandra.

Du kan jämföra aktuella HP-skrivare med en omfattande serie alternativ och se hur mycket det skulle kosta att köra dem för olika antal sidor per år, liksom totalkostnaden för flera år. Du kan också se vad detta motsvarar uttryckt som koldioxidavtryck.

LÄS MER: 5 anledningar till att hackare älskar kontorsskrivare

När det gäller skrivarparker börjar verktyget Quick med att titta på den rådande situationen baserat på antal anställda, antal utskrifter i genomsnitt och de typer av skrivare som ni har för närvarande, samt huruvida ni har sådant som flyttbara utskrifter i nätverket. Mätvärdet för aktuellt koldioxidavtryck omfattar sedan både el- och pappersförbrukning per år. Du kan då se skillnaden om du aktiverar funktioner som dubbelsidig utskrift som förval.

Detaljinformation om skrivarna

Det funktionsrika verktyget ger dig möjlighet att räkna med många andra detaljer som gäller dina skrivare. I stället för att bara beskriva skrivarna i allmänna kategorier kan du ange de märken och modeller som ditt företag använder och sedan ange hur många du har av varje modell. Sedan kan du ange vilka HP-skrivare som du tänker ersätta dina nuvarande skrivare med och se hur mycket du kommer att spara i elförbrukning, papper, utsläpp och totala kostnader.

Det är ovärderligt att ha sådan detaljinformation att tillgå, eftersom betydelsen av hållbarhet och koldioxidavtrycket från din IT-infrastruktur bara kommer att växa de kommande åren.

Att få klarhet i hur mycket du skulle kunna spara genom att uppgradera till mer konsumtionsmedveten utrustning och genom att modifiera inställningarna för dina skrivare och datorer är viktigare än någonsin tidigare, och HP Carbon Footprint Calculator är ett betydelsefyllt verktyg för att nå det målet.