Datorer och annan IT-utrustning påverkar klimatet i allt från produktionsledet till konsumtionsledet. Men det finns flera sätt att öka en dators livslängd och därmed minska dess påverkan. Ett är att köpa dator som tjänst i stället för som produkt.

Slit och släng är ute. I dag ligger fokus mycket på att öka livslängden på de produkter vi köper och använder, så att vi slipper köpa nytt och ytterligare belasta planeten. Ett sätt att ”späda ut” inverkan från tillverkningen under flera år än vad som annars skulle vara norm, är att återanvända – och att se till att rätt produkt används på rätt sätt av rätt användare.

Det var några av huvudpunkterna som HP framhöll under sin session på eventet Hållbar kommun i oktober 2020.
– Vi ville fokusera på klimatpåverkan och hur det kan kopplas till en förlängd livslängd på produkter då det ju kan ge en minskad klimatpåverkan. Därför är det viktigt att titta på hur man köper in sin utrustning, och jag tror att det är fler som skulle kunna tänka på det, säger Madeleine Bergrahm, som är HP:s hållbarhetsansvariga i Norden.

Ett mer hållbart sätt att investera i datorer

Traditionellt brukar företag och organisationer som ska investera i nya datorer sätta upp en budget, köpa in de produkter de behöver och sedan använda dem ett antal år tills de kasseras. Med det sättet får alla maskiner, oavsett kapacitet eller grad av faktisk användning, samma status i livslängd.

Anna Josefson, produktchef på HP


Men ett hållbarare sätt att tänka kring den här sortens investeringar är att i stället köpa datorer som en tjänst i stället för som en produkt. Genom ett abonnemang prenumererar man såväl på själva produkten och den service som ingår, som en analys över hur produkterna faktiskt används.
– Man köper ett tjänstepaket: man får någon som tar hand om datorn både medan du använder den och när du har använt den klart. Och det som är mest fördelaktigt är att du inte behöver gå in med en stor budget direkt, som man gör när man köper in produkterna, säger Anna Josefson, som är category manager på HP:s företagsdivision.

Det gäller att optimera användningen

Ofta går det att få ut mycket mer ur en produkt än ett par års användning. Det är där analysen kommer in i bilden. Alla datorer används inte i lika hög grad.
Vissa används för lite i förhållande till sin kraft, andra används mer än vad den egentligen är ämnad för, medan andra i sin tur bara blir liggande i en låda.
– Det handlar om att optimera användningen, helt enkelt, säger Anna Josefson.
– Man kan också ha koll på enheter som inte används alls, vilket inte bara är onödigt utan också en potentiell säkerhetsrisk eftersom de inte bevakas av någon och därmed kan få fötter, säger Anna Josefson.

Mycket att lära från arbetet med skrivare

Här finns mycket att lära av hur HP under 15 år har jobbat på ett motsvarande sätt med skrivare, menar Madeleine Bergrahm.
– Om man kan se att en viss skrivare bara används till hälften av sin kapacitet, varför har då detta företag en så stor skrivare? Då kan kunden se över sina resurser internt och i stället flytta skrivaren till någonstans där den behövs bättre, säger hon.

För att kunna uppnå detta gäller det att få ner data om hur produkten används vilket betyder att kunden måste vara villig att dela med sig av den.
– Hållbarhet är ett samarbete, både en leverans av produkt och av tjänster. Köper man en produkt köper man varan och sedan återkommer man inte förrän det är dags att köpa nytt. Därför är det bra att ha en längre relation och det är ju något man får via ett abonnemang av den här typen. Så en viss öppenhet mellan leverantör och kund behövs. Att samarbeta över tid gör också att man bygger ett förtroende, säger Madeleine Bergrahm.

Öka datorns livslängd

För att en dator ska klara av en ökad livslängd krävs eftertanke redan i produktionsledet. Här blir valet av material a och o, eftersom de måste byggas i material som håller länge. Där är exempelvis aluminium att föredra framför plast.
– En plastdator är jättesliten efter tre år och kommer inte att vara lika lätt att uppgradera. Den har därmed inte samma andrahandsvärde. De anställda som får en återanvänd dator måste också känna att de har fått en bra grej och inte en andrahandsdator, säger Anna Josefson

Batteritiden är också en viktig faktor i hållbarhetstänket. Den vanligaste komponent som byts ut på en dator är batteriet. Med Long life-tekniken har HP sett till att deras batterier håller längre.
– Vanliga batterier håller i ungefär ett år på en företagsdator. Även en dator som har tre års garanti har oftast ändå ett batteri som bara håller i ett år. Med Long life håller de i minst tre år, säger Anna Josefson.

Det är till stor del en inställningsfråga, hur man ser på produkter respektive tjänster och vad som räknas som vad. Madeleine Bergrahm:

– Det gäller därför att visa att en tjänst som denna blir billigare på totalen om man tittar över tid på hela livscykeln.

Tre saker som påverkar en dators livslängd:

  • Materialvalet: Ett plastchassi slits fortare än till exempel ett av metall.
  • Hur lätt en dator är att uppgradera och reparera för att förlänga livslängden.
  • Användningsgraden: att se till att en dator används i den grad som den är avsedd för, för att undvika såväl över- som underanvändning.