Vi är i inledningen av en fjärde industriell revolution. Det här påverkar hela samhället på olika sätt, men centrum av den här revolutionen är tillverkningsindustrin och fem distinkta tekniker. För att genomföra förändringarna som krävs behövs ett nytt ledarskap och utbildad personal. 

Vi står inför en teknisk revolution som kommer att ändra sättet vi lever, arbetar och relaterar till varandra på. I dess skala, omfattning och komplexitet så kommer denna transformation att vara olikt någonting mänskligheten har varit med om tidigare. Så beskriver Klaus Schwab, grundare av styrelseordförande för World Economic Forum, den så kallade fjärde industriella revolution vi nu är på väg in i.

Den första industriella revolutionen, som främst involverade de Brittiska öarna, använde vatten och ångkraft för att mekanisera produktionen. Det här skedde från mitten av 1700-talet och ungefär hundra år framåt.

Den andra industriella revolutionen använde elektrisk ström vilket lade grunden för massproduktion. Den tredje använde elektronik och sedan informationsteknik för att automatisera produktionen. 

Den fjärde industriella revolutionen bygger vidare på den tredje, den digitala revolution som pågått sedan mitten av det förra århundradet, och karaktäriseras av den fusion av tekniker som suddar ut linjerna mellan det fysiska, digitala och biologiska. Det är i första hand fem tekniker som står i centrum: 5G, IoT eller sakernas internet, artificiell intelligens, VR och 3D-skanning och 3D-utskrifter.

En industri som måste förändras

Precis som tidigare industriella revolutioner så kommer den fjärde upplagan att förändra hela samhällen i grunden. Men i första hand innebär det en förändring inom produktionen.

Tillverkningsindustrin står alltså i frontlinjen inför omfattande förändringar och omstrukturering som drivs av snabba tekniska framsteg, automation, uppkoppling och data. Det stora flertalet av tillverkare kommer att behöva investera i dessa innovationer för att fortsatt vara konkurrenskraftiga och det här innefattar givetvis också att utbilda personal och anpassa ledarskapet.

Ökad konkurrenskraft innebär ökad produktivitet, agilitet och möjligheten att ställa om produktionen mycket snabbare, att få ut produkter snabbare på marknaden och att anpassa sig efter kundernas specifika behov.

Stora skillnader inom industrin

Tillsammans har alla de fem teknikerna möjligheten att åstadkomma detta och kan alltså förändra i princip varje aspekt av tillverkningsprocessen, från design hela vägen till samverkan inom leveranskedjor. Men, det industrin till stor del fortfarande saknar är information om hur det här ska implementeras.

Det här är ett skäl till att många tillverkare ligger efter i utvecklingen. Digitaliseringen inom sektorn beskrivs, enligt en rapport av PwC, som ”fläckvis”. Enligt en undersökning bland tillverkare så har två tredjedelar inte ens börjat, eller precis börjat, sin digitala transformation.

Undersökningen visar att bara fem procent av Europeiska tillverkare, Mellanöstern och Afrika är digitala ledare, företag som alltså är bäst positionerade att dra fördel av den fjärde industriella revolutionen. Det här kan jämföras med 11 procent i Nord- och Sydamerika och 19 procent i Asien.

Integrerad OT och IT vägen framåt

Ett problem många tillverkare måste lösa för att komma vidare är konvergensen mellan OT, eller ”operational technology” som styr maskinerna på fabriksgolvet, med IT, som samlar in och analyserar de data som behövs för beslutsfattande. 

Fram tills nyligen var det självklart att OT och IT var distinkt separerade ansvarsområden. Men här suddas nu gränserna hos allt fler tillverkare ut. Det här är ett helt avgörande steg som fler måste ta efter. Det innebär ökad insamling och analys av data från anläggningsmaskiner, som tidigare inte var uppkopplade alls, och mer genomgripande användning av digital teknik på operationell nivå.

Eftersom data spelar en så avgörande roll när dessa båda områden slås ihop så spelar CIO:n en central roll. Enligt en rapport från HP, där tre chefer intervjuats, beskrivs inte bara en ny roll för IT-ledarskapet inom tillverkningsindustrin utan många. Många av dessa roller beror på IT-chefens förmåga att styra teknikstrategin inte genom direkt kontroll utan genom inflytande och vägledning till arbetskamrater. De som anpassar sig till denna ledarstil har större möjligheter att öka IT:s bidrag till tillverkningssektorn.

Tekniken du måste ha koll på för att förstå den fjärde industriella revolutionen

När tillverkningen digitaliseras har företag ett antal möjligheter att skapa och utvinna större värde från sin verksamhet, från enkla fördelar som nära och detaljerad övervakning av systemprestanda till mer avancerade aktiviteter som att skapa digitala prototyper.

Men medan digital transformation finns på agendan hos de flesta tillverkningsföretag runt om i världen ”har de flesta företagsledare fortfarande inte mött utmaningarna och möjligheterna med digital transformation eller det begreppssprång som det representerar”, skriver PwC.

Som en avslutning kommer här således en kort förklaring av begreppen som kommer att revolutionera tillverkningsindustrin:

5G

Nästa generations mobilnät är anpassat för industrin, både vad gäller säkerhet och stabilitet. Det här gör att allt som tidigare var uppkopplat via kabel inom industrin nu kan bli trådlöst. Det leder i sin tur till att maskiner och hela fabriker kan bli modulära, lättare att flytta och strukturera om. Tillverkningen kan snabbt ställas om och effektiviseras.

IoT eller sakernas internet

Varje maskin kommer att ha en mängd uppkopplade sensorer och varje fabrik tusentals. Sensorerna rapporterar in data i realtid vilket gör att allt underhåll blir proaktivt. Maskiner kan regleras och effektiviseras löpande vilket drar ner kostnaden väsentligt.

Artificiell intelligens

Data från tusentals, eller miljontals, sensorer matas in i smarta algoritmer som både kan dra slutsatser från informationen och ge överblick. Men inte minst kan AI hjälpa till att förstå vad som troligen sker framåt. Optimering av tillverkningen och en exakt koppling mellan efterfrågan och utbud blir möjlig. I förlängningen gör AI det möjligt att automatisera hela fabriker och i slutändan leverantörskedjor.

VR

Gör det möjligt att alltifrån skapa digitala prototyper som du kan se, känna och klämma på till att programmera industrirobotar på ett exakt och effektivt sätt, trots att du inte kan skriva en rad kod.

3D-utskrifter och 3D-skanning

Till skillnad från dagens konventionella ”subtraktiva” tillverkning, där material avlägsnas från ett fast block för att skapa den önskade delen, så börjar ”additiv” tillverkning med ingenting, och bygger upp delen lager för lager tills den är färdig. Det här har många fördelar. Dels innebär det att mängden spill i princip blir noll, men det ger också helt andra möjligheter att anpassa varje del efter ett specifikt behov. Masstillverkningen går in i en helt ny fas som är smartare och mer miljövänlig. Vi kommer också att kunna tillverka i helt nya material och reducera kostnaden väsentligt. Sist men inte minst, reservdelslager där delar ibland skickas över hela världen blir ett minne blott. Delarna tillverkas istället lokalt ”on-demand” när de behövs.