Från butiksgolvet till back office. Som handlare har du allt att vinna på att generera och använda data i dina butiker, oavsett om de är digitala eller fysiska.

Det är ingen klyscha, data är det nya guldet. Som handlare får du stora fördelar av att tänka om och tänka nytt baserat på den data du kan generera och bearbeta.

Är din butik, oavsett om den är fysisk eller digital, utformad på ett bra sätt? Servar du verkligen dina kunder så bra som möjligt? Hur fungerar omnichannel, känner kunden att det fysiska och digitala hänger ihop? Kan du automatisera mer och optimera dina arbetsflöden? Det här är några frågor du kan besvara med den data som du givetvis analyserar på ett säkert sätt.

Varje butik, eller butikskedja, har unika data och slutsatserna skiljer sig därmed åt. Men det finns vissa generella trender som gäller alla områden inom retail.

Färre men bättre butiker

I framtiden kommer vi att ha färre men bättre butiker. Det visar en rapport från Deloitte som 2019 undersökte trender inom retail. Handlare kommer att hantera ett färre antal butiker som är mer inriktade mot lokala konsumenter.

Om den här trenden är ett medvetet val eller kommer att vara ett krav för att handlare ska överleva återstår att se. Men givet den nuvarande situationen där butiker stänger på löpande band, över 1300 butiker stängde exempelvis i Storbritannien enbart första kvartalet 2019 enligt Local Data Company, så lutar det mer åt det senare.

På andra sidan Atlanten, i USA, visar dock en undersökning från Forrester att över hälften av alla handlare planerar att öppna nya butiker under 2020. Oroväckande är dock att de inte ser ut att planera något revolutionerande. Forrester menar att ”handlare fortsatt har utmaningar vad gäller personalisering, begränsade datamängder, icke frekventa besök även från de bästa kunderna och produktkataloger som är för små för att driva en inkrementellt ökad försäljning eller ökad konvertering”.

Det här är inga bra indikationer så tillvida handlare inte börjar planera och driva butiker baserat på kund- och produktdata.

Det är inte mängden data som räknas – det är kvaliteten

Det är inte så att handlarna saknar data. De flesta får en viss mängd från lojalitetsprogram, appar, sajter, inventering, kassasystem och i vissa fall butikskameror som kan ge information om hur kunderna rör sig i butiken.

LÄS MER: Så kan detaljhandeln lösa sina problem med data

Vissa handlare är tidigt ute och har även data från trådlösa sensorer, smarta speglar, digital skyltning, kassor med självbetjäning och virtuella omklädningsrum. Men det är fortfarande många som är osäkra på vilken ny, och i många fall relativt oprövad, teknik de ska satsa på.

En aspekt av detta är att det inte bara handlar om datavolymer utan också vilket värde denna data har. När handlare börjar fokusera på personalisering utifrån kundens behov och skapa lokala butiker för lokala behov behöver de inte bara samla in data, utan rätt data, och sedan se till att använda den.

Det här begreppet kallar vi på HP för hyperlokal handel. Det handlar just om att anpassa butiker för lokala behov och det kan handla om både fysiska och digitala butiker. 

Så används data för att skapa en bättre upplevelse för kunden

Genom att förstå regionala skillnader och trender kan handlare möta efterfrågan mycket bättre, optimera vad som finns på hyllorna, öka försäljningen och få fler återkommande kunder. Ur kundens perspektiv är det här givetvis väldigt positivt också. Det blir en bättre upplevelse att gå in, eller surfa till, butiken och fler varor prickar rätt.

När Nike öppnade sin butik i Melrose, Los Angeles förra året användes företagets e-handelsdata både för att att avgöra placering av butiken och vilka varor som skulle finnas i lager. Data inkluderade köpmönster, app-användning och engagemang. Även om det fortfarande ses som ett experiment tror Nike att det här är framtiden inom retail.

Vid en snabb anblick kan det verka som att Nike tog ett modigt beslut. Men genom att använda kunddata för att ta fram grundidéen och få feedback så fick Nike snarare trygghet än osäkerhet. Nu har givetvis inte alla bolag samma resurser som Nike men det är ändå ett utmärkt exempel som visar hur en handlare kan använda data för att bygga en lokal strategi. Genom att använda data kan ett företag ”tänka” utifrån kundens perspektiv vilket gör både handlaren och kunden mer nöjd.

Det här skapar givetvis också ett tydligt affärsvärde, där en initial investering i kapacitet att fånga in och analysera data relativt snabbt ger avkastning.

Att skapa en data-kultur

Både utmaningen och lösningen är alltså att använda datainsikter för att skapa underlag till den strategi som krävs för att bli hyperlokal. Som vi såg i exemplet med Nike så behövs ett nytt mindset för att det här ska kunna förverkligas och bli riktigt bra.

LÄS MER: Så kan detaljhandeln lösa sina problem med data

I HP:s egna studier har vi sett att både attityder inom företagsledningar och bland anställda bromsar utvecklingen. Det finns en skepsis både till Edge-computing, där datainsamling och viss analys sker, och cognitive computing, som handlar om självlärande algoritmer och avancerad analys.

Om handlare verkligen vill implementera hyperlokala strategier så måste det ske ett kulturskifte. Vår studie visar att det i första hand är ledningsgrupp och högre chefer som dels måste förstå vikten av att fånga in, analysera och agera på data dels se till att tekniken implementeras. I andra hand är det de anställdas attityd till tekniken som måste förändras.

Alternativet, att inte förändra kulturen och att fortsatt ha en strategi att öppna butiker precis som vanligt, har inte framtiden för sig. Det finns det data på.