Fysiska butiker möter hård konkurrens från en växande webbhandel, men har också en unik möjlighet att skapa en upplevelse för kunderna som är omöjlig på webben.

Marknaden är i ständig utveckling. Handeln har gått från råvaror till produkter till service, och nästa steg är upplevelser. Att erbjuda en upplevelse kan vara ett sätt att få kunden mer engagerad, liksom ett sätt att få nöjdare kunder. I en tid när webbhandeln ökar och konkurrensen hårdnar är det viktigare än någonsin för fysiska butiker att kunna erbjuda något mer än bara varor i en byggnad. Att handla är nämligen, ur konsumenternas perspektiv, mer än bara att handla: Ofta är själva shoppingupplevelsen lika viktig.

– Det som avgör var en person köper sin vara är inte bara de klassiska faktorerna pris och utbud, säger Jens Larsson, Business Development Manager på HP. Numera måste hela shoppingupplevelsen bli positiv. Pris och utbud kan förstås vara viktiga dimensioner av den, men det finns andra faktorer. Till exempel personalens bemötande och engagemang eller butikens utformning och hur den upplevs.

Butikens konkurrensfördel mot webbhandeln

Hur butiken ser ut och upplevs är, eller borde vara, en enormt viktig del i en fysisk butiks affärsidé. Här finns nämligen möjligheten att bygga ett förhållande till sina kunder, liksom ett tillfälle att stärka varumärkesarbetet. Och det är dessutom ett område där det går att skapa en konkurrensfördel gentemot webbhandeln.

– Att arbeta med visuell kommunikation i butiker är något vi är fantastiska på i Norden, berättar Jens Larsson. Övriga Europa och resten av världen ligger långt efter oss. Sättet vi använder skyltar på, grafiska element, anpassad belysning…svensk detaljhandel är världsledande på området.

LÄS MER: Så kan detaljhandeln lösa sina problem med data

Visuell kommunikation är ett område som framförallt dagligvaruhandeln varit skicklig på att utnyttja, där allt från grafiska profiler i reklamblad till hur man belyser fruktdisken ofta är genomtänkt in i minsta detalj.

– I dagligvaruhandeln har man också insett hur viktiga skyltar är, säger Jens Larsson. Välgjorda skyltar ger information, inspirerar och är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att arbeta med försäljning. Andra branscher måste sluta tänka på skylten som bara en stor prislapp: det är ett viktigt säljverktyg, visuell kommunikation rakt in i hjärnan.

Visuell kommunikation allt viktigare

Visuell kommunikation generellt och skyltar specifikt är dock bara en del av en större helhet, och många borde jobba mer medvetet med taktisk försäljning i butik, anser Jens Larsson. Bra belysning, bra skyltar, genomtänkt placering av varor – allt hänger ihop. Taktiskt säljtänk ökar medvetenheten och ger engagerad personal, och kunderna märker det. Att komma iväg till en butik innebär att kunderna redan investerat möda och tid, och nu vill de ha köpupplevelsen.

LÄS MER: Så skyddar HP:s skrivare de anställda inom detaljhandeln

– Alltför många butiker går tyvärr på av gammal vana och vet liksom inte vad de ska göra, säger Jens Larsson. Att klaga på att ”internet dödar oss” är en dålig ursäkt i retailsektorn, tycker jag. Tänk så här: kunderna kan idag sitta hemma bekvämt i soffan och beställa från ett närmast oändligt sortiment, jämföra priser och få allt hemlevererat. Men trots det har de gjort sig mödan att komma iväg till din fysiska butik! Insikten om att du har kunden på plats, fysiskt, med en önskan om att göra en bra affär är enormt värdefull. Och det är ju ett konkurrensmedel gentemot webbhandeln som måste utnyttjas.

Jens Larssons, Business Development Manager på HP, tips för framgångsrik visuell kommunikation i butiker

  1. Många tror att skylten bara ska uppmärksamma kampanj eller rabatt. Men kunderna har redan koll på reavarorna, det är smartare att sätta skyltar på varor med bra marginal i stället.
  2. Var proaktiv! Det räcker inte med att erbjuda varor, du måste sälja. Använd skyltar smart. Regnar det? Skylta paraplyer. Soligt? Skylta solkräm.
  3. Använd skyltar till annat än priser. Skriv ut bilder, tips och information. Inspirera, informera och guida kunderna genom köpupplevelsen.
  4. Moderna storformatsskrivare kan skriva ut på en mängd olika material. Sätt dig in i hur varierat det går att göra skyltar idag.
  5. Utnyttja kunskapen från dem som jobbar på butiksgolvet. Det är de som känner av stämningen i butiken och kan sina kunder. Att byta ut centralproducerade skyltar mot unika som gjorts på plats kan göra underverk för hur kunderna upplever butiken.