Vissa nätverksanslutna kontorsskrivare har så många sårbarheter att även de lataste hackarna eller tjuvarna lätt kan stjäla information via den. Forskning utförd på Ponemon Institute visade att 60 procent av företagen som undersöktes hade haft ett dataintrång via kontorsskrivare och det krävdes i genomsnitt 46 dagar för att åtgärda cyberattacken. Här är fem sätt som skrivarens säkerhetsrisker kan äventyra företagens verksamhet på:

1. Sårbara nätverk

Även bakom en brandvägg kan många nätverksanslutna kontorsskrivare skapa en ny åtkomstpunkt till hela nätverket. När skrivare förbises i omfattande säkerhetsplaner för nätverk kan denna ingångspunkt vara mycket lockande för hackare och detta kan få katastrofala följder när de väl kommit in i nätverket.

2. Attacker

När hackare får åtkomst till oskyddade kontorsskrivare gör de allt de kan för att förstöra. Din skrivare kan bli en besatt maskin som skriver ut slumpmässiga utskrifter, skickar utländska faxmeddelanden och ändrar alla inställningar. Skrivare är också huvudmål för DoS-attacker (överbelastningsattacker).

3. Dataintrång

Okrypterad utskriftsinformation är en hackares dröm. Om data som skickas till en skrivare inte är krypterad visas den som tydlig, läsbar text. Om hackare vill skaffa sig åtkomst till denna information kan den fångas in och läsas med en vanlig PRN-läsare.

LÄS MER: En billig skrivare kan stå ditt företag dyrt

4. Skrivarplundring

Övergivna utskrifter kan ligga i dagar i skrivarens dokumentkassett eller skräpa ner kopieringsrummet. Nyfikna anställda kan smyga iväg med konfidentiell information som oavsiktligt lämnats kvar där. Detta informationsläckage gör också företaget skyldigt till efterlevnadsbrott.

5. Mobila enheter förvärrar problemet

Allt eftersom databehandlingsenheter i nätverk utökas till att inkludera mobila enheter blir det svårare att använda nätverksautentisering och säker åtkomst till kontrorsskrivare. För att skydda företaget krävs en mobil lösning som hanterar användarauktorisering och säker dataöverföring till skrivare. Ju fler enheter vi har i ett uppkopplat nätverk, desto fler sårbarheter och intrångsmöjligheter skapas.

Undvik ovanstående mardrömsscenarion på företaget genom att vidta försiktighetsåtgärder för skrivarsäkerhet. Börja med att säkerställa att du har utfört följande steg:

  • Kontrollera att databehandlingsenheter endast använder krypterade kommunikationsprotokoll och inaktivera oanvända portar och protokoll på skrivaren.
  • Installera ett system som raderar eller förstör skrivarens hårddiskdata när den tas ur bruk.
  • Ha stöd för åtminstone en form av användarautentisering (helst två eller tre) och implementera gärna pull printing (användare loggar in på skrivaren för att dokumentet ska skrivas ut) i utskriftsmiljöer som har stora mängder konfidentiell information eller efterlevnadskrav.
  • Säkerställ att skrivarens maskinvara är uppdaterad och att endast legitim maskinvara används.
  • Använd ett verktyg för hantering av vagnparken för att hantera, övervaka och underhålla enheter centralt och garantera efterlevnad med säkerhetsreglerna.
  • Kontrollera att all information mellan stationära och mobila enheter krypteras för att vara säker på att utskriftsrelaterad information är skyddad mot attacker av mellanhänder.