Hälsovårdsorganisationer lägger mycket tid och pengar på att försäkra sig om att brandväggarna är starka och att serverinfrastrukturen är skyddad. Men hur är det med skrivarna?

Enligt ITRC (Interstate Technology & Regulatory Council) loggade de 374 intrång inom sjukvårdsbranschen, vilket äventyrade 174 miljoner uppgifter under 2017. Internet of Things skapar stora fördelar för sjukvården men samtidigt är det ett problem för säkerheten. När verktyg som telemedicin, smarta skärmar och skrivare blir vanligare måste nya slutpunkter skyddas. Med tanke på att skrivare idag är direkt anslutna till nätverket så kan ett intrång innebära att all patientdata som finns på nätverket utsätts för hög risk. Attacker riktade mot hälso- och sjukvårdssystem blir dessutom mer sofistikerade och konsekvenserna av ett mer allvarligt brott blir säkerheten över hela hälsosystemet allt viktigare.

LÄS MER: Hur mycket makt kan en hackare få i din kommun?

HP erbjuder MFDs och skrivare med världens mest säkra inbyggda funktioner och bästa säkerhetslösningar som kan hjälpa till att minska risken för ett dataöverträdande och ge patienten lugnet att deras journaler är säkra. HPs lösningar förbättrar dessutom kontakten mellan vårdpersonal och patienter samtidigt som du optimerar kliniska arbetsflöden med datorer och skärmar i serien HP Healthcare Edition.

SÄKRARE
Var redo för nästa patient eller användare med EMI-certifierade datorer3 och skrivare4,5 samt datorer och skärmar som är enkla att rengöra6 så att du kan använda dem i patientrum och på sköterskeexpeditioner.

SMARTARE
Förenkla inloggning och autentisering7 med datorer, skärmar och MFD:er i serien HP Healthcare Edition, samarbetsverktyg för telemedicin och integrerat MFD-arbetsflöde.

SÄKRAD FÖR SJUKVÅRDEN
Leverera dataskydd på högsta nivå för datorer och skrivare och uppfyll kraven i HIPAA.