En skrivare kan vara bakdörren in för att ta över en kommuns webbsida eller varför inte manipulera röstresultat.

Säkerheten för en kommun är alltid central eftersom den aldrig är starkare än sin svagaste länk. Under 2017 utsattes myndighetssektorn för 70 intrång som äventyrade nära 6 miljoner uppgifter. Att skydda myndigheternas information, vare sig den finns på Luleå kommun eller jordbruksministeriet, är avgörande för att landet ska kunna skötas effektivt. Men snäva budgetar, byråkrati och gammal teknik hemsöker fortfarande myndighetsinstanserna.

Läs mer: Det finns mycket att lära om säkerhet för skolorna

De flesta kommuner har idag ett säkerhetssystem när det kommer till brandväggar och ofta är även datorerna säkra, men skrivarna glöms bort. Det är lätt att glömma att en skrivare även har tillgång till nätverket och på så sätt skapar en möjlighet för hackare att ta sig in.  

HPs integrerade säkerhetsfunktioner kan omedelbart upptäcka attacker från skadliga program och självläka. Den nya HP Connection Inspector på HP Enterprise-skrivare övervakar en skrivares utgående nätverksanslutningar, använder mönster för att identifiera normalt beteende och känner sedan igen och stoppar all aktivitet som verkar misstänkt.

Läs mer: Hur mycket makt kan hackare få i din kommun?

HPs intrångsdetektering under körtid övervakar också skrivarens minne och startar automatiskt om ifall något upptäcks. Om det skadliga programmet bäddade in sig i skrivarens BIOS behöver du inte bli förtvivlad. HP Sure Start upptäcker att något är fel och startar automatiskt om igen och laddar BIOS från en ”gyllene kopia” som finns dold i skrivaren.

Genom att använda datorer och skrivare med integrerade säkerhetsfunktioner kan kommuner bli säkrare, smidigare och effektivare.