Det händer verkligen så otroligt mycket omkring oss. Alla nya möjligheter kräver nya sätt att leva på. Det sägs att under de närmaste 15 åren kommer fler förändringar att ske än vad det hittills skett i hela vår historia. Så hur ska företag hinna med i alla snabba svängar?

Vi på HP har identifierat fyra huvudsakliga megatrends – Rapid Urbanization, Changing Demographics, Hyper Globalization och Accelerated Innovation.

Rapid Urbanization – 2030 kommer vi att vara 8,5 miljarder människor på jorden och fler kommer att söka sig till storstäderna. Det innebär att ekonomin kommer att växa samtidigt som miljön blir hårt ansatt och vi måste hitta nya sätt för att infrastrukturen ska fungera.

Changing Demographics – År 2020 kommer 36 % av alla arbetsföra att tillhöra Generation Z. En generation som inte vet hur det är att vara offline. De är uppväxta med fem skärmar; smartphone, tablet, laptop, desktop och TV. Samtidigt blir människan äldre vilket kommer att belasta sjukvården.

Hyper Globalization – Världen växer samtidigt som digitaliseringen innebär att det blir enklare än någonsin för lokala företag att vara globala och utmana jättarna. I och med detta kommer de att bli en större måltavla för cyberattacker.

Accelerated Innovation – Vi kan vänta oss en utveckling och etablering av IoT där AI och robotar utför avancerade arbeten inom allt från sjukvården, kommunikation till att fatta beslut i styrelserummen.

Framtiden kommer att ställa höga krav på att tech tar både säkerhet och hållbarhet på största allvar. Vi på HP är stolta över att vara den enda skrivarleverantören som uppfyller NIST-kraven för motståndskraft mot cyberhot, har ett Bug Bounty-program och ett inbyggt malwareövervakningssystem med självläkande funktion. Dessutom har vi även tillkännagivit vår hållbarhetsvision – varje sida som skrivs ut med en HP-skrivare kommer att stödja en ljusare framtid för våra skogar. En milstolpe i vår vision om en mer hållbar framtid är att vi faktiskt nått målet om noll avskogning för HPs egna papper, nästan två år före uppsatt mål. Och vi är på god väg att nå samma mål för HPs pappersbaserade förpackningar till år 2020.

Framtiden ser ljus ut.

Vänliga hälsningar,
Stefan Bergdahl