Alltför många organisationer investerar inte tillräckligt i säkerhet. Ett vanligt problem är att förbise slutpunkter, som t.ex. de anställdas mobila enheter eller skrivare. Utbildningssektorn utsattes under 2017 för 116 intrång som äventyrade hela 1 146 861 uppgifter. Men det finns hopp. Universitetens IT-team kan höja säkerheten genom att implementera ihållande skyddsmekanismer mot skadliga program och se till att alla antivirusprogram är uppdaterade. All inkommande och utgående trafik bör övervakas för misstänkt beteende.

LÄS MER: Chromebook i skolan – därför är det ett smartare alternativ

Lösenordsexponering är ett helt annat problem. Inom universiteten brukar man använda bekväma men svaga lösenord, enligt SecurityScorecard. Skolor kan minska den här risken genom att etablera strikta regler och kontroller för lösenordssäkerhet.

Ingen bransch står inför exakt samma säkerhetsproblem men alla måste prioritera cybersäkerhet. Börja utföra ändringar tillsammans med HP redan idag så kommer du och organisationen kunna hålla hackarna lång borta från skolan.