Säkerhet är viktigt för alla företag, men detaljhandelsorganisationer har ytterligare bekymmer. Har du vidtagit steg för att skydda dina nätverksanslutna skrivare?

Detaljhandlare är sårbara för hot som skapas av hög personalomsättning, ett stort antal säsongsarbetare och i synnerhet ”anställningsattacker” (där angripare söker anställning med det uttryckliga syftet att få inside-information eller att bedriva företagsspionage). Detaljhandlare är även ett frestande mål på grund av de enorma mängderna konsumentinformation de samlar in. Ändå har få detaljhandlare vidtagit åtgärder för att skydda sina nätverksanslutna skrivare.

Skrivare från HP erbjuder säkerhetsfunktioner som håller er data säker och skyddar era nätverk från skada i tre huvudområden: enhetssäkerhet, datasäkerhet och dokumentsäkerhet. 

Säkerhet för enheter

HP kan hjälpa till att skydda ert nätverk med världens säkraste skrivare1 — inklusive enheter som automatiskt kan upptäcka och stoppa en attack.

HP Sure Start och intrångsupptäckt under drift ingår i HP Enterprise-skrivare för att skydda vid uppstart och under drift. Om skadlig programvara upptäcks stängs skrivaren automatiskt av och gör en omstart av enheten. Varje gång en skrivare stängs av eller startas om med ett fel kontrollerar HP Sure Start automatiskt integriteten i BIOS-koden och självreparerar om det behövs. HP Enterprise-skrivare innehåller även vitlistning för att hjälpa till att garantera att endast autentisk, välfungerande inbyggd programvara – digitalt signerad av HP – laddas ner till minnet.

Dessutom kan HP hjälpa er att stoppa skadlig programvara från att ”ringa hem” till skadliga servrar, stjäla data och äventyra ert nätverk. HP Connection Inspector utvärderar utgående nätverksanslutningar för att avgöra vad som är normalt, stoppar misstänkta förfrågningar och sätter automatiskt igång en självläkande omstart.

När en omstart görs – eller när som helst när en ny enhet adderas till nätverket – utvärderar HP JetAdvantage Security Manager automatiskt inställningarna för enhetsskyddet, och justerar om så behövs, så att de följer er fastställda policy.2

Datasäkerhet

Som detaljhandlare vet ni hur sårbar data är för er organisation. Ju mer data ni hämtar in och deltar, desto högre säkerhetsrisker och krav möter ni. Du måste ständigt skydda konfidentiell information, inklusive anställdas identitet och kunduppgifter, i flera enheter och miljöer. Och idag kan även en falsk anmälan om datainbrott  få kunderna att välja andra affärer. Kort sagt, mycket hänger på att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder över hela IT-infrastrukturen.

LÄS MER: Både du och dina kunder blir vinnare när du tar till vara på butikens data

För att skydda data måste du se till att endast auktoriserade användare kan komma åt enheter och de nätverk som de är anslutna till. Autentiseringslösningar för hela flottan kan kräva att användare anger ett lösenord eller en PIN-kod eller skannar sina brickor eller fingeravtryck. HPs lösningar innehåller HP Universal Print Driveroch HP Access Control för datorutskrift via nätverk och HP JetAdvantage Connect och HP Access Control för mobila användare Data som skickas bör även krypteras. Data som transporteras mellan datorer och nätverket är ofta krypterad men data som flödar till eller särskilt från skrivare förbises ofta. Administratörer bör använda protokoll för Wi-Fi®– och nätverkskryptering tillsammans med lösningar som HP Universal Print Driver, HP Access Control och HP JetAdvantage Connect. De bör även använda signerade certifikat till nätverksskrivare och multifunktionsskrivare. Att använda HP JetAdvantage Security Manager sparar tid genom att det automatiskt installerar och förnyar certifikat.

Dokumentsäkerhet

Ej uthämtade skrivarjobb är ett av de vanligaste sätten att exponera känslig data. Varje utskrivet dokument riskerar att stjälas av en icke auktoriserad person om den tänkta mottagaren inte är där när det kommer ut ur skrivaren. Dessutom skickas dokument ofta till skrivaren och glöms bort och ligger kvar obevakat så att vem som helst kan ta det.

Detaljhandelsorganisationer borde installera en ”pull print”- och användarautentiseringslösning så att dokument inte skrivs ut förrän användaren autentiserar sig på enheten med hjälp av protokoll för identifieringssäkerhet. (Detta är ett allvarligt problem för HR-avdelningen som skriver ut stora volymer känsliga medarbetardokument på grund av regelbunden personalomsättning.) HP erbjuder flera autentiserings- och pull-print-lösningar för olika situationer och IT-miljöer:

HP Access Control Secure Pull Print är en serverbaserad programvarulösning som kan ställas in på att kräva att alla användare autentiseras innan de hämtar ut sina jobb.

HP JetAdvantage Secure Print erbjuder ett alternativ där utskriftsjobb kan skickas och lagras i en säker molnkö tills användaren autentiserar och skriver ut jobbet.

HP Universal Print Driver är en kostnadsfri lösning som innehåller en säker krypterad utskriftslösning för känsliga dokument. Det tillåter användare att skicka utskriftsjobb och hålla dem kvar innan de frigör jobbet via en personlig kod på enheten

Med HP Proximity kortläsare kan användarna snabbt autentisera sig och skriva ut säkert på en skrivare eller MFP med hjälp av sina befintliga ID-brickor.

Nu är tiden inne att ta proaktiva steg för att minska riskerna och hjälpa till att skydda data:

HP Print Security Services och specialister kan hjälpa till med bedömningar av utskriftssäkerhet, planering, installation och löpande hantering.

HP Print Security rådgivningstjänster kan hjälpa detaljhandelsorganisationer att utvärdera sårbarheter och efterlevnad, utveckla en skräddarsydd säkerhetspolicy för utskrifter och skapa process- och teknikrekommendationer för förbättrad säkerhet.

HP Print Security styrning och efterlevnad kan hjälpa detaljhandlare att bibehålla efterlevnad av säkerhetsinställningar över hela skrivarflottan.

I mer än 50 år har HP samarbetat med ledande detaljhandlare, tillhandahållit teknisk expertis och företagskunnande för att hjälpa till att positionera dem i framkant i deras branscher. Denna erfarenhet ger HP en unik inblick i era behov för att minska kostnaderna, öka produktiviteten, säkerställa datasäkerhet och driva på lönsamheten. HP har utskriftslösningarna – och branschens mest erkända programvara för utskriftshantering – som kan hjälpa er att minska risken samtidigt som ni förbättrar effektiviteten.

På dagens ombytliga detaljhandelsmarknad kan prioritering av säkerhet (och skrivarsäkerhet i synnerhet) vara en utmaning, särskilt när flera beslutsfattare och påverkare är inblandade. HP kan hjälpa er nå konsensus med trygghet.

Källor

Påståendet om ”Säkraste skrivare” är baserat på HPs genomgång 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i klassen. Bara HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som kan övervaka för att upptäcka och automatiskt stoppa en attack och därefter själv utvärdera programvaruintegritet genom en omstart. En lista över skrivare hittar du här: hp.com/go/Skrivaresomskyddar. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.

2HP JetAdvantage Security Manager måste köpas separat. Mer information finns på hp.com/go/securitymanager. Påståendet om jämförelser baseras på HPs interna undersökning av konkurrenternas erbjudande (Device Security Comparison, januari 2015) och Solutions Report on HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Laboratory LLC, februari 2015.

© 2019 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster anges i de uttryckliga garantivillkor som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i detta dokument.c06352177, juni 2019.