Att leverera IT-tjänster till en skola är svårt nog under normala förhållanden. Under våren har kraven ökat ännu mer, när plötsligt undervisningen skulle ske digitalt på distans. Som tur är finns tekniska lösningar för att möta kraven och det är inte antingen eller, det är båda samtidigt. Skolans framtid är hybrid.

Fluktuation är det normala för de som levererar IT i skolvärlden. Det är en enorm variation över ett år och utmaningen att leverera god prestanda i IT-tjänsterna och samtidigt hålla ner kostnaderna är monumental.

På stora skolor kan det handla om tusentals elever som ska skrivas in inför höst- och vårterminerna. De är också tusentals nya användare som ska in i alla system de behöver för sina studier. I perioder används vissa av systemen intensivt och det behövs rejält med prestanda för att leverera en bra användarupplevelse, för elever, lärare och administrativ personal. Sen kan det vara i det närmast dött under perioder, som under sommaren.

Två kniviga alternativ

Att leverera IT-tjänster på traditionellt vis, med egna datacenter, handlar då om att välja mellan två kniviga alternativ. Ett alternativ är att köpa in hårdvara som står pall för den maxlast som sker under perioder. Det blir en rejält kapitalkostnad, men givetvis också operativa kostnader för att hålla igång maskinerna som en majoritet av tiden egentligen inte används. Det blir dyrt och ineffektivt men samtidigt finns prestanda där när den behövs. Användarna blir nöjda, men knappast budgeten.

LÄS MER: Chromebook i skolan – därför är det ett smartare alternativ

Ett annat alternativ är att användarna helt enkelt får leva med att prestanda är dåliga i de perioder när de behöver systemen som mest. Då anpassas hårdvaran efter någon form av normallast. Oftast fungerar det fint, men i perioder får alla helt enkelt räkna med att systemen går på knäna. Användarna är inte nöjda medan budgeten ser roligare ut.

Både alternativen har alltså tydliga brister. Utöver det är ingen av dem särskilt robusta inför framtida utmaningar och kriser. Våren har visat tydligt att situationen, och behoven, snabbt kan ändras.

Nästan över en natt gick undervisningen i många skolor över till att ske på distans och med hjälp av digitala verktyg. Att på kort tid slussa över hundratals, och i vissa fall tusentals, elever till en helt digital plattform är en utmaning oavsett i vilken form IT driftas. Att redan innan ha en IT-miljö som går tungt hjälper knappast.

Men det finns ett alternativ till

Men det finns faktiskt ett tredje alternativ som, för de flesta skolor, gör att både användare blir nöjda och att budgeten hålls. Det är dessutom ett alternativ som gör skolans IT-drift framtidssäkrad och mer robust inför kommande kriser.

Det fina är att det inte handlar om att välja antingen eller, att lägga ut hela IT-driften i publika molntjänster, eller att köra allt i egna datacenter. Det handlar om att välja båda. En hybrid lösning gör det möjligt att möta prestandakraven vid maxlast, se till att IT-systemen är säkra och användarnas integritet skyddas och samtidigt ha flexibilitet och snabbt kunna dra nytta av teknisk innovation.

LÄS MER: Chromebook – hybrid alternativ för skolan

Det finns redan en mängd skolor som använder hybridmoln för att leverera IT-tjänster. I en artikel publicerad i EdTech Magazine beskrivs hur flertalet lärosäten fram till nyligen hade en stor utmaning när de försökte skala sina miljöer till att leverera bättre prestanda under perioder av hög belastning. Med hybrida lösningar fick de nöjdare användare och en mer flexibel budget tack vare en balanserad mix mellan kapitalkostnader och operationella kostnader.

Därför är lösningen för skolan hybrid

En hybridlösning, en blandning mellan egen drift och moln, är alltså ett smart sätt att leverera IT-tjänster för skolor, både ur ekonomisk synvinkel och vad gäller flexibilitet. Men det finns några fördelar till:

Bättre säkerhet

Säkerhet är givetvis helt avgörande. Tyvärr ser vi att antalet attacker ökar. Vi behöver en robust säkerhet i vår miljö, särskilt när det gäller elevernas personliga information. Att lagra de mest känsliga uppgifterna i egna datacenter kan ge dig bättre kontroll över hur uppgifter skyddas, säkerställa bättre överensstämmelse med regelverk och också skapa ett förtroende för hur din skola hanterar personuppgifter.

Om katastrofen inträffar

Om en katastrof inträffar kan det vara mycket svårt att återgå till det normala om du driftar allt i egna lokala datacenter. Med en hybrid lösning kan du bestämma vilka funktioner som är absolut kritiska och driftsätta dem i molnet istället om ditt datacenter tillfälligt är ur funktion. Det behöver inte heller kosta skjortan att ha den här typen av beredskap.

En arkitektur som är säkrad för framtiden

Teknikutvecklingen går nu mycket fort och accelererar. Att hålla IT-system uppdaterade är mycket svårt om allt driftas i egen regi, både ur operativt och ekonomiskt perspektiv. Med en hybridmodell kan du bestämma vilka applikationer som är bäst lämpade att driftas i molnet, flytta dem dit när tiden är rätt, och fortfarande hålla jämna steg med tekniska innovationer.

Väldigt smidigt

När du driftar en tjänst enbart i molnet eller enbart i eget datacenter kan du inte flytta arbetsbelastningen mellan dessa områden på ett enkelt sätt. Hybridmoln låter dig däremot flytta befintliga laster mellan publika och privata moln efter behov. Du kan också snabbt rulla ut nya applikationer och skala dina funktioner utan att behöva vänta på att nya servrar ska levereras och sedan konfigureras upp.

Ge IT en hjälpande hand

Sist men inte minst, IT är troligen under rejält tryck och försöker leverera tjänster med hög kvalitet trots mycket begränsade mänskliga och ekonomiska resurser. Genom att förstärka din befintliga infrastruktur med en hybridlösningar, flytta vissa applikationer till molnet, och ha möjligheten att snabbt rulla ut nya applikationer kan bördan på IT bli mindre. Mer kan göras för mindre.

Källor

How to Use Hybrid Clouds to Manage Demand Peaks

https://edtechmagazine.com/higher/article/2019/02/how-use-hybrid-clouds-manage-demand-peaks